Три прости правила при изграждане на лого:
живей с него, използвай един ефект, точката е всичко необходимо

by PMD Studio
read more

PMD Studio - web & graphic design, brand identity, multimedia advertisement.
If you don't find what you want try to search our site